NL | DE
  • nl
  • de

Hoe zorgen wij samen voor meer efficiëntie in de transport?

Regionale daghandel in de tuinbouw verloopt vandaag de dag vaak niet kosten efficiënt. De relatief kleine volumes per producent -die hoofdzakelijk in Noord-Limburg gegenereerd worden en die in de regio en net over de grens in Duitsland afgeleverd worden- zijn moeilijk optimaal te vervoeren. Bovendien rijden verschillende transporteurs in dezelfde regio vergelijkbare rondritten. Door uitwisseling van lading via een vrachtbeurs zouden transporteurs hun voertuigritten beter kunnen benutten, wat uiteindelijk ook ten goede komt aan de kwekers. Door een efficiëntere en betrouwbaardere logistiek kan de Limburgse tuinbouwsector uiteindelijk meer afzet genereren bij hun afnemers.


Het project is ontstaan vanuit het NAL (Netwerk Agro Logistiek). Het bereik van dit project is regionaal. Het gaat hier over de distributie van (veel kleine) orders die regionaal hun oorsprong en ook hun bestemming hebben. Transporteurs dienen verschillende pick-ups (laadpunten) en drops (lospunten) te combineren in hun ritten. Deze logistiek is van een andere orde dan het langeafstandstransport, bv. tussen veilingen, met volle ladingen.
In de verkennende analyse die dit project vooraf ging, werden de orders van 2 logistieke dienstverleners (Mercuur Smart Logistics en van Zaal) actief in deze regionale daghandel gecombineerd in één rittenplanning. Hier kwam een substantiële efficiëntieverbetering uit t.o.v. de huidige gescheiden ritten (± -20% voertuigkilometers!). De producerende bedrijven uit de tuinbouwsector, die in dit project meewerken, zijn Frank Coenders Kwekerijen BV en Vergeldt en Bouten Boomkwekers BV. 


Via een virtuele vrachtbeurs kunnen orders van verschillende verladende partijen worden samengebracht en vervolgens geconsolideerd en doelgericht worden toegekend aan de logistieke partij(en). Deze vrachtbeurs is een concrete en gefocuste toepassing van een zogenaamde collaboratieve control tower of, met andere woorden, een 4C, Cross Chain Control Center.

 

 

Logistieke partijen kunnen door deze ontwikkeling duurzamer en efficiënter acteren

Wat we willen bereiken is een doorbraak realiseren in de ontwikkeling van een virtuele vrachtbeurs, gedragen zowel door de kwekers als de transportsector, klaar om te implementeren voor de Limburgse daghandel van tuinbouwproducten. Logistieke partijen kunnen door deze ontwikkeling duurzamer (minder kilometers en dus uitstoot) en kostenefficiënter acteren.


Het succes van dit project is gestoeld op samenwerking, zowel tussen verladers (kwekers) en logistieke dienstverleners (transporteurs) als tussen verladers en logistieke dienstverleners onderling. Eenmaal operationeel, na implementatie, zal de virtuele vrachtbeurs-organisatie, de neutraliteit verder garanderen via transparante spelregels en met een faire winstverdeling (gain sharing).


In december vorig jaar is een LLtL (Limburgse Land en Tuinbouw Loont) aanvraag voor dit project goedgekeurd waardoor de volgende stappen gezet kunnen worden. Na de verkennende fase wordt de komende 4 maanden de verdere conceptuitwerking en functionele invulling uitgevoerd. In een vervolg worden de technische analyse, prototyping en test en validatie opgepakt.

Contact: 0653185669 / eric.brouwers@greenportvenlo.nl
Eric Brouwers (ProSales) en Bart Vannieuwenhuyse (TRI-VIZOR)