NL | DE
  • nl
  • de

' Je bent gek als je het niet doet '

BZW Connect kennissessie over Sociale innovatie

 

Mercuur Smart Logistics werd dit jaar door de provincie Noord-Brabant uitgeroepen als één van Brabants Besten. Daarmee werd het bedrijf bestempeld als lichtend voorbeeld op het gebied van inventief omgaan met menselijk kapitaal. Als ambassadeur van sociale innovatie vertelt Peter Simmer het verhaal van zijn onderneming graag. Op zijn initiatief werd begin november via BZW Connect een kennissessie belegd waarin het thema werd uitgediept.

 

Simmer plaatste zijn oproep in september op BZW Connect, het online platform waarop BZW-leden 24 uur per dag kennis, personeel en middelen kunnen delen. Hij wilde een bijeenkomst organiseren over het thema sociale innovatie, kennis en ervaringen uitwisselen met collega-ondernemers. Leo Beekmans, eigenaar van Werkmans, Wiebe Cnossen, oprichter van Minase en Edwin Keulen, HR Manager bij IBN Arbeidsintegratie reageerden positief. Enkele weken later troffen ze elkaar bij het Midpoint Center for Social Innovation voor een prikkelend en openhartig gesprek.

Stempel

‘Ik was een directieve ondernemer’, vertelt Simmer. ‘Ik luisterde wel, tegelijkertijd wist ik het altijd beter. Het contact met klanten verliep via mij, zeker als er problemen waren. Mijn telefoon ging doorlopend. Ik wilde controle en corrigeerde mijn medewerkers dagelijks. De sfeer was niet goed, het verloop groot. Mensen vroegen me steeds vaker waar ik eigenlijk mee bezig was. En eerlijk gezegd, ik deed dat zelf ook. Het was tijd om het anders te gaan doen.’

Toverstok

In 2008 nam Simmer de beslissing het roer om te gooien. Met behulp van een subsidie van de EU startte hij een onderzoek naar mogelijke sociale vernieuwingen binnen zijn organisatie. Het was het startschot van een proces van sociale innovatie dat het DNA van zijn bedrijf wezenlijk veranderde.

‘Sociale innovatie is geen toverstok, niet iets dat je zomaar even doorvoert’, aldus Simmer. ‘Ieder bedrijf en iedere ondernemer zit anders in elkaar. Doelen, organisaties en mensen verschillen. Wezenlijke veranderingen kosten altijd tijd. Bij Mercuur zetten we de eerste concrete stap in 2010, met het aannemen van twee jonge vrouwen met wie ik samen een managementteam vormde. Het waren vrouwen in een mannenwereld, hoog opgeleiden in een bedrijf waar MBO de norm was en jonge, kordate mensen in een organisatie die op vele fronten verouderd was. Dat bracht veel teweeg. Met behulp van externe begeleiding zetten we een proces in waarbij ik in toenemende mate taken aan hen delegeerde, er steeds meer openheid was, eigen verantwoordelijkheid de norm werd en we meer en meer stuurden op de kwaliteiten van onze medewerkers. De grootste verandering lag echter bij mijzelf. Ik leerde niet langer aan alle touwtjes te willen trekken, zaken los te laten en te managen op hoofdlijnen.’

Peter Simmer, directeur Mercuur Smart Logistics

‘Sociale innovatie is geen toverstok, niet iets dat je zomaar even doorvoert’

Peter Simmer, directeur Mercuur Smart Logistics

Obesitas

Cnossen herkent de positieve verandering die verjonging kan brengen voor een organisatie. Omdat zijn adviesbureau in netwerkstrategie leunt op enkele ervaren adviseurs, tapt hij op een inventieve manier in op de gedachten van studenten. ‘Samen met de Tilburgse debatvereniging Cicero organiseren we regelmatig discussiebijeenkomsten. Zo doen we verfrissende ideeën op en delen die met ons netwerk. Een andere manier om sociale innovatie vorm te geven is het opzetten van bedrijven met een belangrijke sociale impact. Een voorbeeld is Into D’mentia, dat een mobile simulator heeft ontwikkeld waarmee kan worden ervaren hoe het is om dement te zijn. En wanneer we omvangrijke projecten binnenhalen bieden soms gratis hulp aan bij het uitvoeren van maatschappelijke relevant projecten. Zo hebben we voor de gemeente Tilburg onderzoek gedaan naar een methode om obesitas in de wijk Stokhasselt aan te pakken. Er zijn volgens mij vele manieren om met sociale innovatie bezig te zijn, en wie klein is moet inventief zijn.’

Participatie

‘Vertrouwen en openheid, dat zijn de steekwoorden die ik uit het verhaal van Mercuur-haal’, aldus Keulen. ‘Binnen IBN zijn vergelijkbare veranderingsprocessen ingezet. Als SW-bedrijf is participatie van mensen met een kwetsbare positie je centrale thema. Je kunt zeggen dat sociale innovatie onze core business is. Als werkgever en organisatie vinden we echter dat we ook naar onszelf moeten kijken. Minder ambtelijk zijn, interne concurrentie vermijden, resultaten delen en verantwoordelijkheden op de goede plek neerleggen horen daarbij.’

‘En dan raak je aan een belangrijk punt’, stelt Beekmans. ‘Dat van motivatie. Ook wij helpen mensen met een arbeidsbeperking aan de slag. Vaak zijn dat mensen met de diagnose 'autisme'. Je merkt dat de vraag van ondernemingen de afgelopen jaren sterk stijgt. Dat kan voortkomen uit een intrinsieke motivatie. Maar werkgevers moeten ook wel, bijvoorbeeld door de participatiewet en eisen op het gebied van social return bij aanbestedingen. Ik vind dat niet erg. De combinatie van bewustwording en dwang werkt. Het gaat om het resultaat. Bovendien is het niet slecht om te denken vanuit het bedrijfsbelang.’

De woorden van Beekmans worden onderschreven door Simmer. ‘Sociale innovatie rendeert. Bij Mercuur zien we dat onder andere terug in onze omzet, rendement en ons werkplezier, onderscheidende vermogen en een laag verloop. Je bent dus gek als je het niet doet, al helemaal omdat een Brabants en Zeeuws bedrijfsleven dat sociale innovatie omarmt wezenlijk bijdraagt aan de kracht van onze regionale economie.’

KADER: MCSI

Het Midpoint Center for Social Innovation (MCSI) is het vlaggenschip voor sociale innovatie in de regio. Het is een broedplaats van ondernemerschap, samenwerking en innovatie met als ultiem doel het creëren van maatschappelijke én economische (meer)waarde. Het centrum opent haar deuren voor ondernemende mensen die willen bijdragen aan een meer vitale regio. Denk hierbij aan studenten, ZZP’ers, starters, projecten, grootbedrijven, overheden en overleggroepen. MCSI biedt een (werk)plaats met onbegrensde ontmoetingen op een inspirerende locatie in Tilburg, namelijk gebouw 88 in de Spoorzone. 

 

Leo Beekmans, eigenaar van Werkmans

‘En dan raak je aan een belangrijk punt. Dat van motivatie'

Leo Beekmans, eigenaar van Werkmans