NL | DE
  • nl
  • de

Samen “Werken zonder Waste”

In 2010 is Mercuur een verbetertraject gestart om meer service te kunnen bieden richting haar klanten. Tegelijkertijd wilde Mercuur daarmee haar concurrentiepositie verbeteren. Met hulp van studenten werden allereerst de mogelijke efficiencyslagen in kaart gebracht. Vervolgens werd besloten om te focussen op de interne bottlenecks bij een belangrijke klant voor Mercuur, te weten Bakkersland. De doelstelling was om de capaciteitsplanning op het distributiecentrum in Tilburg beter af te stemmen op de werkelijke behoefte. Het project kreeg de naam “Werken zonder Waste”. Voor het koppelen van de data uit verschillende bronnen deed Mercuur een beroep op de analytische kwaliteiten van CAROZ.

Samenwerking met CAROZ
Peter Simmer, directeur van Mercuur Smart logistics vertelt: “Op het Speed Docking congres in Amsterdam waren we in contact gekomen met de mensen van CAROZ. Het bedrijf blinkt uit in haar praktische benadering van complexe vraagstukken. Een benadering die wij zelf ook hanteren bij onze bedrijfsvoering.” Zo is CAROZ gespecialiseerd in het koppelen en analyseren van (logistieke) data, waarbij de bevindingen vervolgens worden uitgewerkt in een duidelijke rapportage en presentatie.

 

Peter Simmer – Directeur Mercuur Smart logistics

“Caroz sluit uitstekend aan bij onze praktische benadering van complexe vraagstukken.”

Peter Simmer – Directeur Mercuur Smart logistics

Van data tot bruikbare informatie
“Zo koppelde CAROZ voor ons data uit de boordcomputers, de productielocaties van Bakkersland en onze ritten- en personeelsplanning.  CAROZ wist op basis van deze gekoppelde data bruikbare informatie naar boven te halen, bijvoorbeeld  hoe lang wij doen over het laden- en lossen van onze vrachtwagens op ons DC en de DC’s van onze klanten. Alleen door te meten kunnen we actief werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening naar onze klanten toe” vervolgt Peter Simmer.

De behaalde resultaten
Uiteindelijk ontwikkelde CAROZ voor Mercuur een planningstool waarmee de planners de werklast op het distributiecentrum bij Bakkersland optimaal kunnen verdelen over de dag. Hiermee werd de capaciteit van de dockmedewerkers optimaal benut en konden de vrachtwagens van Mercuur efficiënter worden ingezet. Enkele verbeterpunten met betrekking tot de systemen en de data werden inzichtelijk gemaakt, zodat de kwaliteit van dienstverlening verbeterd en vervolgens gewaarborgd kon worden. Simmer: “Hierdoor kan Mercuur nu echt toegevoegde waarde bieden aan Bakkersland. We kijken dan ook terug op een zeer prettige samenwerking en sporen andere bedrijven graag aan om een beroep te doen op de kwaliteiten van CAROZ.”