NL | DE
  • nl
  • de

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze bedrijfsnaam Mercuur – afgeleid van de Romeinse godheid Mercurius – staat voor handelsgeest en persoonlijke kracht. Deze naam inspireert ons in ons streven duurzamer te ondernemen. Onze handelsgeest is namelijk niet alleen gericht op de korte termijn. Onze missie is om onze stakeholders voortdurend enthousiast te laten zijn over ons bedrijf. Dat betekent dat wij aandacht besteden aan de effecten van onze bedrijfsvoering op de langere termijn.

Naast onze handelsgeest – nauwer samenwerken, slimmer organiseren, servicegerichte en stipte dienstverlening – is daarbij ook het tweede aspect van onze naam van belang: persoonlijke kracht. Het is de verantwoordelijkheid van ieder persoon binnen onze organisatie om zijn of haar steentje bij te dragen aan een duurzamere bedrijfsvoering. Dus: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

MVO-doelen

Wij streven ernaar ons bedrijf zodanig te ontwikkelen dat het niet alleen een financieel gezond bedrijf is, maar dat het ook een bedrijf is dat goed is voor mens en samenleving. Wij zoeken daarom naar een optimale verhouding tussen:
• de menskant (sociale duurzaamheid, oftewel de P van People);
• het milieu (ecologische duurzaamheid oftewel de P van Planet);
• het profijt (de waarde van onze bedrijfsvoering oftewel de P van Profit).

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen? Omdat:

1. wij beseffen dat wij verantwoordelijkheid zijn voor het milieu, voor elkaar en voor toekomstige generaties.
2. wij ervan overtuigd zijn dat wij klanten, medewerkers en andere betrokkenen door onze duurzame aanpak aan ons kunnen binden.
3. wij ervaren dat deze aanpak ook leidt tot een betere dienstverlening: meer liefde voor ons vak, meer aandacht bij ons werk, minder foute of beschadigde leveringen, meer binding en samenwerking met collega’s en klanten en stipt en efficiënt leveren.

Gerealiseerde duurzame verbeterpunten

In de afgelopen jaren hebben wij als bedrijf al diverse maatregelen getroffen om onze bedrijfsvoering te verduurzamen, zoals:

People
• Al jaren bieden wij onze medewerkers zoveel als mogelijk vaste arbeidscontracten.
• Wij hebben onze competenties en opleidingsbehoeften vertaald in een concreet opleidingsplan dat moet leiden tot ‘TopChauffeurs’. De uitwerking hiervan is gedaan door de mentorchauffeurs.
• Wij hebben de aansturing van de organisatie en onze overleg¬structuren zodanig aangepast dat medewerkers meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen.

Planet
• Al sinds 1995 volgen onze chauffeurs trainingen ‘zuinig rijden’. In 2011 hebben wij met ons programma ‘zuinig rijden’ 37.500 liter aan brandstof en 112.500 kg aan CO2-uitstoot bespaard.
• Door betere planning en samenwerking voorkomen wij lege kilometers. In 2011 hebben wij door kilometerbesparing 112.500 kg CO2-uitstoot bespaard en de beladingsgraad is met 50% toegenomen.
• Door het zuiniger rijden hebben we ook kosten bespaard op onderhoud. Onze banden gaan bijvoorbeeld langer mee.
• We besteden veel aandacht aan LEAN-logistics, waardoor wij efficiënter werken. Efficiëntie in de logistiek draagt per definitie bij aan verduurzaming.
• We hebben twee krachtstroomaansluitingen aangelegd, waardoor de diepvriesvrachten op elektriciteit in plaats van op dieselolie op temperatuur worden gehouden. Hierdoor reduceren wij 11.000 kg CO2-uitstoot. Bovendien verminderen we de geluidsoverlast. 

Duurzame bedrijfsdoelen voor 2013 - 2016

Voor de komende tijd stellen wij ons de volgende doelen:

People
• Wij willen de ontwikkelingskansen van medewerkers vergroten. 
• Wij willen langdurige uitval van medewerkers voorkomen door een betere verzuimregeling
• Wij geven een deel van onze winst aan een goed doel
 
Planet
• Wij willen onze CO2-uitstoot met 20% terugdringen bij een groeiscenario van 3% per jaar.
 
Profit
• Wij willen inspelen op de duurzame ambities van onze grootste klanten.
• Wij willen onze duurzame ambities opschalen.
• Wij willen onze omgeving informeren over onze duurzame ambities om stakeholders te binden en anderen te inspireren.

Deze doelen hebben wij uitgewerkt in ons MVO-beleidsplan. Deze sturen wij u op aanvraag toe.

Wilt u meer weten over onze duurzame ambities en aanpak? Vraag het ons. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.