NL | DE
  • nl
  • de

Aandacht voor de mens leidt tot betere prestaties

22-06-2012

Mercuur Smart Logistics neemt niet alleen verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op het milieu, maar ook op de mens. Een aantal medewerkers van Mercuur Smart Logistics heeft daarom de kans gekregen om het eigen handelen in werksituaties te verbeteren. Hiervoor hebben zij gedurende een aantal maanden een supervisietraject gevolgd.

Supervisie is een vorm van begeleiding waarbij mensen leren van hun eigen werkervaringen. Testen en leren binnen de werkpraktijk van elke dag zodat mensen hun rol in het werk nog beter vervullen, daar gaat het om. Daarnaast krijgen supervisanten theorie aangeboden, die hen helpt om nog beter afstand te nemen van de “waan van de dag”.

Belangrijke vragen binnen supervisietrajecten zijn: Hoe geef ik mijn werk vorm? Past dat bij mij? Welk gedrag past bij welke situatie? Hoe kan ik groeien in mijn professionele rol? Kortom: wie ben ik als persoon binnen mijn werk, waar heb ik last van en waar heb ik voordeel van, waarin wil ik mij verder ontwikkelen?

Als supervisor heb ik getuige mogen zijn van de ontwikkeling van de medewerkers van Mercuur Smart Logistics. Er is veel geoefend, veel gedrag uitgeplozen en bijgesteld. Medewerkers zijn wendbaarder geworden. Hierdoor zijn ze nog beter uitgerust en gemotiveerd om goede resultaten neer te zetten. Naast alle aandacht die Mercuur Smart Logistics besteedt aan het verminderen van de CO2-uitstoot, is ook deze supervisie een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De P van People en de P van Profit gaan hier hand in hand.

Corine van Overdijk (supervisor)
Chematronics