NL | DE
  • nl
  • de

Duurzaam ondernemen

03-10-2011

Kostenbesparing en duurzaam ondernemen gaan bij Mercuur hand in hand. Sinds april van dit jaar zijn wij aan de slag gegaan met Lean Logistics. Met de ondersteuning van de universiteit Tilburg hebben wij laten onderzoeken wat de mogelijkheden voor Lean management binnen onze organisatie zijn. De begeleider vanuit het masterprogamma Supply Chain Management was enthousiast over de samenwerking.

Al snel bleek hierbij dat Lean management en duurzaam ondernemen elkaar prima aanvullen. Het zoeken naar verbeteringen bracht ons al snel naar de noodzaak om te zoeken naar mogelijkheden om met minder kilometers hetzelfde aantal producten weg te brengen. Dat bespaart brandstof en geeft dus minder Co2 uitstoot per vervoerde eenheid.

Middels een enquête onder onze medewerkers hebben we laten onderzoeken hoe onze mensen hun werkzaamheden ervaren. Maar liefst 80 % van onze medewerkers heeft de enquête ingevuld.

Over het algemeen heerst er een grote tevredenheid wat leidt tot een laag verloop in personeel. Men heeft een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en goede motivatie. Daarvan geeft 80 % aan zeer betrokken te zijn bij de werkzaamheden en voldoende ontplooiingsmogelijkheden te zien. Hoge verantwoordelijkheid en betrokkenheid hebben weer een directe relatie met het brandstofverbruik waardoor de cirkel weer rond is bij Mecuur.