NL | DE
  • nl
  • de

Mercuur is "Brabants Beste"

16-06-2014

Sociale Innovatie biedt een antwoord op knelpunten die voortkomen uit trends en ontwikkelingen op de huidige arbeidsmarkt. Bekende termen hierin zijn bijvoorbeeld vergrijzing, flexibiliteit of verschuivingen tussen vraag en aanbod; mismatch. Om een duurzame organisatie te ontwikkelen speelt Mercuur in op de veranderingen in onze maatschappij. Samenwerken is hierin het sleutelwoord. Hierbij gaat het niet alleen om samenwerken binnen het bedrijf, maar ook tussen andere bedrijven en organisaties.

Bert Pauli benoemd Mercuur tot "Brabants Besten"

Op Woensdag 4 juni 2014 heeft Bert Pauli, gedeputeerde van Economische Zaken en Bestuur, dertig ondernemers, waaronder Mercuur, benoemd tot ‘Brabants Besten’, Omdat zij inventief omgaan met hun menselijk kapitaal; hun personeel. Komend jaar zetten zij zich als ‘ambassadeur’ in om andere werkgevers te inspireren.


’Goed opgeleide werknemers die een ‘leven lang’ blijven leren en het benutten van alle potentie van de Brabantse beroepsbevolking zijn van essentieel belang voor de toekomst van Noord-Brabant’


Paulie noemde in zijn speech twee redenen waarom sociale innovatie en inclusief werkgeverschap waardevol zijn: ‘Één is de ambitie om als Noord-Brabant door te stoten tot de top vijf meest innovatieve regio’s in Europa. Daarvoor blijft het noodzakelijk om te blijven werken aan de ontwikkeling van ons personeel. Een tweede reden is het welzijn in de provincie; werkgevers hebben een (grote) verantwoordelijkheid richting de Brabantse samenleving.’ 

Wat houdt "Brabanst Besten" in?

De Brabants Besten gaan in hun regio aan collega-ondernemers vertellen over de meerwaarde van hun beleid. De ambassadeurs bepalen zelf waar ze concreet op inzetten. De provincie ondersteunt hen daarin bij onder andere door het koppelen van de ondernemers van West tot Oost en door hen een platform te geven om hun ambassadeurschap effectief in te vullen.

Mercuur is erg trots op haar ambassadeursschap als één van Brabants Besten. Wij zullen u geregeld op de hoogte houden van onze ontwikkelingen binnen Sociale Innovatie. Voor meer informatie kunt u ook kijken op Sociale Innovatie Brabant.