NL | DE
  • nl
  • de

Mercuur Smart Logistics is letterlijk en figuurlijk een gezond bedrijf

21-11-2012

Medewerkers van logistiek dienst verlener Mercuur Smart Logistics voelen zich meer betrokken bij hun werk sinds hun werkgever werkt aan sociale innovatie. “Verandering begint bij jezelf,” stelt directeur-eigenaar Peter Simmer. Dus begon hij met zijn eigen managementstijl aan te passen.

Jarenlang bedisselde en besliste Simmer alles in zijn bedrijf. “Besluitvorming was eenrichtingsverkeer van mij naar beneden. Er waren mensen die er niet tegen konden en vertrokken. Ik besefte dat het anders moest.” Met een subsidie van de Provincie Noord Brabant begint Simmer in 2009 een sociale innovatie. Er wordt een adviesbureau in de arm genomen, dat een managementteam samenstelt en een goede overlegstructuur invoert. “Nu bepalen we samen de weg,” zegt Simmer.

Continue-verbetersysteem
Ook de ‘werkvloer’ gaat mee in de verandering. Er is een continu verbetersysteem. Problemen worden volgens een bepaalde methode aangepakt. De meest betrokken medewerkers voeren zelf verbeterprojecten uit. Zo is de inkomende goederenstroom verbeterd en zijn wachttijden aangepast. “Medewerkers vinden dat prima,” merkt Simmer. “Zeker de jongere mensen die sinds 2010 zijn aangenomen willen en krijgen meer verantwoordelijkheid.”

Het bedrijf vaart er wel bij; de bedrijfsvoering is efficiënter. Voor Simmer persoonlijk betekent het, dat hij niet volcontinue bezig is. “Vroeger stond mijn telefoon niet stil. Tegenwoordig lossen medewerkers zelf hun problemen op. Klanten communiceren met medewerkers en dat gaat goed.” Mercuur betrekt zijn klanten ook actief bij verbetertrajecten. “Medewerkers van de klant zitten met mijn mensen aan tafel. Bakkersland Tilburg is een goed voorbeeld van hoe dat werkt. Vroeger riepen we over en weer dat de ander de zaken maar moest veranderen. Nu hebben we samen de in- en uitslag van hun producten verbeterd. Van zo’n goede samenwerking heb je allebei voordeel. Werkprocessen lopen soepeler én de sfeer is beter.”

Lean Logistics
“Mercuur is een diamantje,” vindt John Schellekens, Syntens innovatieadviseur. Het contact tussen Syntens en Mercuur gaat terug tot de jaren negentig. Schellekens: “Mercuur is actief met Lean Logistics aan de slag, is altijd met verbetering en vernieuwing bezig. Op alle fronten is het een voorbeeld van hoe het kan.” Ook bij sociale innovatie adviseert Syntens. Schellekens heeft Simmer met de UVT in contact gebracht voor deelname aan het project ‘Lean Logistics’ en fungeert voor het bedrijf als de ‘verbindingsman’ met het project. ‘Lean Logistics’ wil de belangrijkste bottlenecks in het werk slimmer organiseren. In het project werken de Universiteit van Tilburg, zeven logistieke ondernemers en adviseurs, onder andere via stages, intensief samen. Schellekens heeft bij Mercuur een klankbordfunctie en brengt expertise in. Simmer waardeert zijn inbreng: “Zonder Syntens heb je die ingang bij kennisinstellingen niet en zij kennen de weg in subsidieland.” Collega’s van John Schellekens doen met het bedrijf een scan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Het is net een tandwielenkast,” vindt Simmer, “alles grijpt in elkaar.”

Klantenbinding
John Schellekens noemt Mercuur letterlijk figuurlijk een gezond bedrijf. Zelfs in deze moeilijke tijden voor de Logistiek staat het in zwarte cijfers. Draagt sociale innovatie daaraan bij? “Absoluut,” antwoordt Simmer. Mensen zijn gemotiveerd, voelen zich bij hun werk betrokken en pakken hun verantwoordelijkheid. En dat merken de klanten. Het is niet direct een argument om nieuwe klanten mee te werven, maar het werkt wel als klantenbinding.”