NL | DE
  • nl
  • de

Mercuur Smart Logistics schakelt naar hoogste versnelling op MVO-gebied

04-06-2012

"Door buitenstaanders wordt de transportsector nog weleens gezien als één van de belangrijkste veroorzakers van CO2-uitstoot. Toch vinden juist in de logistieke sector steeds meer initiatieven plaats om zo 'schoon' mogelijk te rijden. Mercuur Smart Logistics uit Son en Breugel hoort in dit rijtje thuis. Een analyse door Syntens bracht aan het licht dat het bedrijf zich reeds veel inspanningen op dit vlak getroostte, maar zich hier niet bewust van was."

Samen met Syntens innovatieadviseur Fabienne Schoesetters vulde directeur Peter Simmer van Mercuur Smart Logistics de Duurzaamheid Quick Scan in. "We bleken best al behoorlijk duurzaam te opereren, zonder het zelf te weten," herinnert Simmer zich. Zo had de Brabantse ondernemer met vier collega-bedrijven - onder de naam Greenport Logistics - een samenwerkingsverband gerealiseerd voor retourlogistiek in de sierteeltsector. "Hiermee proberen we te voorkomen dat wagens leeg terug moeten rijden. In 2011 hebben we het aantal 'lege' kilometers hierdoor met 45% teruggebracht. Op sierteeltvrachten scheelt dit zo'n 75.000 'lege' kilometers." Daarnaast heeft het transportbedrijf door vrachten naar Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland uit te besteden, nog eens 150.000 'lege' kilometers voorkomen. "Hiermee besparen we 37.500 liter diesel."

Veel quick wins
Samen met Schoesetters werkte de directeur van Mercuur Smart Logistics aan een Duurzaamheid Innovatie Actie Plan, waarin nog meer acties werden gepland om het bedrijf verder te verduurzamen. "Denk dan bijvoorbeeld aan het in gebruik nemen van nieuwe software om slimmer te plannen, maar ook aan quick wins als het installeren van spaarlampen en het gaan werken met bewegingsmelders in vergaderruimtes, zodat lampen niet onnodig blijven branden," licht Schoesetters toe. "Daarnaast is er een scorebord gekomen met het brandstofverbruik per chauffeur. Door hier een wedstrijd met kleine prijsjes aan te verbinden, maak je het voor chauffeurs leuk om te proberen zuiniger dan hun collega's te rijden." Dit heeft er toe geleid dat één van de chauffeurs op de 3e plaats eindigde in de onlangs gehouden competitie 'Meest brandstofefficiënte chauffeur van Nederland.'

Sociale innovatie
Hoewel momenteel nog een aantal verbeteracties loopt, weet Simmer al wat de volgende stap is: binnen het 'People-Planet-Profit'-model nog meer aandacht te besteden aan de P van People. "We zijn gestart met het in beeld brengen van de competenties en de opleidingsbehoefte van onze medewerkers en vertalen dit nu naar een opleidingsplan. Daarnaast proberen we met behulp van de Kaizen methodiek, een relatief nieuwe vergadertechniek uit Japan, onze medewerkers meer bij zaken te betrekken. We vinden het belangrijk dat zij meedenken en zelf met oplossingen voor mogelijke knelpunten komen." De ambitie van Simmer is om met Mercuur Smart Logistics de beste werkgever van de logistieke sector te zijn. "Mensen moeten het leuk vinden om voor je bedrijf te werken. Als werkgever moet je mensen de vrijheid en verantwoordelijkheid durven geven om het beste in zichzelf naar boven te halen."

Vermarkten van duurzaamheid
Simmer is zich als geen ander bewust van de delicate balans tussen duurzaamheid en business. "In de transportsector is prijs het belangrijkste criterium om een bepaald transportbedrijf te kiezen. Gelukkig helpen veel acties om duurzamer te worden ook om kosten te besparen. Voor wat betreft sociale innovatie denk ik dat de kost voor de baat uit gaat. Maar ik zie dat investeren in maatschappelijke verantwoordelijkheid werkt." De directeur van Mercuur Smart Logistics ervaart dit nu al. "Door duurzaamheid en aandacht voor mensen op de agenda te zetten, verbeter je de prestaties en zorg je er voor dat je het met klanten niet uitsluitend over de prijs van het transport hebt." De volgende stap is om duurzaamheid als het handelsmerk van Mercuur Smart Logistics op de kaart te zetten. Simmer: "Nu we weten dat we duurzaam zijn, is het belangrijk om dit ook actief naar buiten uit te dragen." Adviseur Schoesetter bracht Simmer in contact met een marketingbureau dat in duurzaamheid is gespecialiseerd en Mercuur op dit onderdeel inmiddels terzijde staat.