NL | DE
  • nl
  • de

Over Mercuur

De naam Mercuur past perfect bij ons bedrijf. Mercuur is namelijk een metafoor voor persoonlijke kracht en handelsgeest. Het woord is afgeleid van Mercurius: de Romeinse god van de handel, reizigers en winst. Wij herkennen ons in deze naam omdat wij u in staat stellen om winstgevend handel te drijven èn omdat we u kosten helpen besparen.

Missie

Wij willen dat onze klanten voortdurend enthousiast zijn over onze dienstverlening.

Visie

Wij bieden oplossingen op maat en zorgen ervoor dat u, onze klant, zich kan richten op uw core business. Wij helpen onze klanten bij:

  • het realiseren van doelen
  • het verkorten van de doorlooptijd van logistieke ketens
  • het reduceren van logistieke kosten
  • het creëren van tevreden klanten (van de klant)
  • het creëren van duurzame logistieke oplossingen met oog voor de omgeving
Kernwaarden - De naam zegt alles!

De kernwaarden en -activiteiten zijn ingebed in de naam ‘Mercuur Smart Logistics’

Canvas Businessmodel

Mercuur wil onderscheiden. Daarom hebben wij gekozen om te werken met het Canvas Businessmodel. Dit model geeft ons de mogelijkheid om op een transparante en overzichtelijke manier Mercuur in kaart te brengen. We nemen diverse verbetersporen onder de loep, en kunnen deze ook communiceerbaar maken. Hierdoor kan iedere medewerker van Mercuur betrokken worden bij de verbeteringen en zijn of haar steentje bijdragen.

Positionering

Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers voortdurend gefocust blijven op het verbeteren van onze dienstverlening heeft Mercuur Smart Logistics haar eigen Continue Verbeterruimte ingericht. De Continue Verbeterruimte is voor iedereen toegankelijk, en hier kunnen wij onze medewerkers maar ook onze klanten op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Mercuur werkt met Verbetersporen. Deze worden ieder maandagochtend behandeld door alle interne medewerkers van Mercuur Smart Logistics. Onder ieder Verbeterspoor worden steeds wisselende cases aangepakt. De belangrijke vraagstelling die wij hanteren is “HOE KUNNEN WIJ......?”